Myndighed og forebyggelse

Den daglige administration af myndighedsområdet er placeret i vores interne afdeling "Myndighed og forebyggelse"

Myndighedsområdet omfatter blandt andet følgende opgaver:

  • Brandsyn og administration af forebyggende opgaver og myndighedsopgaver
  • Brandteknisk sagsbehandling
  • Fyrværkeritilladelser/anmeldelser
  • Samarbejde vedr. myndighedsudøvelse uden for normal arbejdstid i forbindelse med assistance til øvrige myndigheder og samarbejdspartnere, f.eks. i forbindelse med anmeldelser og kontrol af både lovlige og ulovlige forsamlingslokaler, oplag af brandbare emner m.v.
  • Risikovirksomheder kolonne 2-3
  • Beredskabsplanlægning
  • Vandforsyning
  • Risikobaseret dimensionering
Webdesign og udvikling / SYNERGI