Myndighed og Forebyggelse

ARRANGEMENTER - NY LOVGIVNING PÅ OMRÅDET

Vær opmærksom på, at der er kommet nye regler for ansøgning om:

 • opstilling af telte, for benyttelse til mere end 150 personer, samt for
 • indretning af camping-; festival- og salgsområder

Med virkning fra 1. juli 2016 er det ikke længere brandmyndigheden, der skal behandle ansøgninger i forbindelse med ovennævnte områder. Ansøgninger herom skal i stedet sendes til byggemyndigheden i kommunen - www.bygogmiljoe.dk

 

Den daglige administration af myndighedsområdet er placeret i Myndighed / Forebyggelse

Myndighedsområdet omfatter blandt andet følgende opgaver:

 • Brandsyn og administration af forebyggende opgaver og myndighedsopgaver
 • Brandteknisk byggesagsbehandling
 • Fyrværkeritilladelser/anmeldelser
 • Myndighedstilladelser i forbindelse med midlertidige overnatninger.
 • Samarbejde vedr. myndighedsudøvelse uden for normal arbejdstid i forbindelse med assistance til øvrige myndigheder og samarbejdspartnere, f.eks. i forbindelse med anmeldelser og kontrol af både lovlige og ulovlige forsamlingslokaler, oplag af brandbare emner m.v.
 • Risikovirksomheder kolonne 2-3
 • Beredskabsplanlægning
 • Vandforsyning
 • Risikobaseret dimensionering
Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau