Deltids brandmænd

Her kan du læse om stillingen som deltids brandmand. Du finder en beskrivelse af hvilke forudsætninger der er til stillingen og hvordan man søger en stilling i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

 

 

I Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har vi brandstationer i følgende byer Næstved, Ringsted, Vordingborg, Faxe, Haslev, Fuglebjerg, Herlufmagle og to brandstationer som varetages af Falck i Stege og Præstø.

 

Vi mangler løbende deltidsbrandmænd

- vi har brug for folk der kan møde hele døgnet.

Vi søger løbende nye deltidsbrandmænd til at løse de spændende

opgaver, der ligger inden for brand og redning.

Nogle tror måske, at man helst skal være supermand for at være

brandmand. Det skal man ikke!

Vi søger almindelige mennesker, der kan se en udfordring i jobbet,

og som har mulighed for, at møde i dagtimerne.

Og både mænd og kvinder kan blive brandmand.

Du skal kunne være på stationen inden for max 5 minutter efter at alarmen

har lydt.

 

Uddannelse med muligheder

Med uddannelsen som deltidsbrandmand får du en grundig og professionel

uddannelse.

Uddannelsen kan foregå både i hverdagene og i weekender alt efter hvad der passer dig bedst.

 

Som deltidsbrandmand bliver du god til:

Samarbejde

Yde førstehjælp

Hjælpe til ved ulykker

Håndtere stressede situationer

Være handlekraftig og have overblik

Og så får du venner for livet!

Sådan uddannes en brandmand

Uddannelsen er tilrettelagt, så du har mulighed for at passe dit civile arbejde, og

foregår i de fleste tilfælde i weekender.

At blive uddannet som brandmand varer i alt 234 timer. Samtidig er

du forpligtet til at deltage i 12 årlige øvelser á 2 timer.

 

Uddannelsen omfatter

Førstehjælpskursus, 12 timer

Grunduddannelse Indsats, 74 timer

Funktionsuddannelse Indsats, 148 timer

 

Krav til dig

  • Du har kørekort – og gerne Kategori C
  • Du har normal fysik og godt helbred
  • Du har en ren straffeattest
  • Du er god til at samarbejde
  • Du kan stille på stationen senest 5 minutter efter alarmen har lydt

Løn

Som deltidsbrandmand får du et fast månedligt rådigheds- og

vagthonorar. Det er overenskomstbestemt og ændres på lige fod

med alle andre overenskomster gennem forhandlinger.

Ved hvert tilkald gives der min. 3 timers løn og derefter pr.

påbegyndt time.

 

Vidste du det ?

Vidste du, at halvdelen af det danske brandvæsen består af deltidsansatte?

De må smide hammeren, forlade familiemiddagen eller løbe fra sit hovederhverv,

når alarmen lyder.

I Danmark består redningsberedskabet af ca. 9.500 personer. Af disse er

godt 4.200 ansat som deltidsbrandmænd. Men der er brug for flere m/k

deltidsbrandmænd, som kan rykke ud til brande, hjælpe mennesker i nød

og afhjælpe miljøkatastrofer.

Måske er det noget for dig?

 

Når alarmen lyder

Du skal regne med at kunne blive tilkaldt 100 til 200 gange om året.

Opgaverne dækker primært brande, forurening og frigørelse af fastklemte

ved trafikulykker.

De fleste udrykninger varer under to timer, men det hele varierer efter årstiden

og tidspunkt på døgnet.

At være deltidsbrandmand kræver stor forståelse fra hjemmefronten – og

ikke mindst fra de arbejdsgivere, der tillader, at deres ansatte ’løber til

brand’ når alarmen lyder.

Derfor er det vigtigt, at både din arbejdsplads og din familie støtter dit

ønske om, at blive deltidsbrandmand.

 

Hvad fik dig til at søge ind som brandmand?

Jeg søgte en stilling som deltidsbrandmand, da jeg altid har arbejdet med mennesker og altid

har haft et arbejde hvor jeg har hjulpet andre. Hos Brand og redning så jeg en mulighed for at

bruge alle mine evner på en gang, såvel som fysiske, håndværksmæssige og psykiske, alt på

samme arbejdsplads. Sidst og ikke mindst er en rigtig mand jo en brandmand. 

Hvilke overvejelser gjorde du dig?

Jeg gjorde mig dog nogle overvejelser inden jeg startede. Jeg havde nogle ting der skulle falde på plads før

det var muligt for mig at søge en stilling, f.eks. skulle jeg bo under 5 minutter fra stationen, jeg skulle have

mit faste arbejde med på ideen og gøre op med om jeg vil bruge alle de timer på vagter, øvelser, uddannelse osv.  

Stadig var der intet som skræmte mig og følte mig sikker på jeg kunne bidrage med noget godt. 

Jeg er lige blevet færdig med min grunduddannelse. Det har været super spændene, udfordrende og givende.

Jeg har allerede nu fået nye venner, kollegaer og oplevet glæden og vigtigheden (og glæden) ved at være et team.

Det har været bedre end jeg turde håbe på. Alle har været imødekommende, massere god humor og en masse

kompetente mennesker som jeg gør alt for at lære af. 

- Simon Aaby, nyeste deltids brandmand.

 

For mere information kontakt

 

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning: 55 78 78 00

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI