Risikovirksomheder

Risikovirksomheder i Midt-Sydsjællands Brand & Rednings dækningsområde.

Store oplag af brand- og eksplosionsfarlige stoffer, giftige stoffer og miljøfarlige stoffer udgør en særlig risiko, hvis der sker uheld. Virksomheder med sådanne oplag er derfor omfattet af særlige regler og karakteriseres som risikovirksomheder. Der er ca. 150 risikovirksomheder i Danmark, hvoraf de 3 er beliggende i Midt-Sydsjællands Brand & Rednings dækningsområde.

Reglerne er forankret i et EU-direktiv og kaldes i daglig tale for SEVESO II-direktivet.

 

Virksomheder med store oplag af brand- og eksplosionsfarlige stoffer, giftige stoffer og miljøfarlige stoffer er omfattet af risikobekendtgørelserne. Det kan f.eks. være olielagre eller raffinaderier.

Risikovirksomheder deles op i de to følgende størrelser:

Kolonne 3-virksomheder med meget store oplag af farlige stoffer.

Kolonne 2-virksomheder med lidt mindre oplag af farlige stoffer end kolonne 3-virksomheder.

I et bilag til bekendtgørelserne kan man læse, hvilke farlige stoffer og hvor store mængder af disse stoffer der skal til, for at en virksomhed er omfattet.

Webdesign og udvikling / SYNERGI