Regler for afbrænding

Regler for afbrænding - bestemmelser om afstandskrav m.v. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=166775

Kommuner har i et regulativ besluttet, at det i landzone er tilladt at afbrænde haveaffald i mindre mængder i perioden 1. december til 1. marts.´

Der må ikke foretages afbrænding (hele året) inden for byzonen samt i sommerhusområder.

Kommunen har i et regulativ for erhvervsaffald besluttet, at det er tilladt for gartnerier og ansvarlige for naturpleje aktiviteter at afbrænde haveaffald og haveaffaldslignende affald at afbrænde på stedet affaldet er frembragt.

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau