Regler for afbrænding

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald. Reglerne er gældende både for byzone og landzone. Kommunens miljømyndighed har mulighed for at tillade Sant Hans bål med haveaffald. 

Det er stadig tilladt at lave et mindre bål i et bålsted, såfremt der anvendes rent tørt brænde. Dette kan gøres hele året.

 

Kommunens miljømyndighed har mulighed for at tillade gartnerier, ansvarlige for naturplejeaktiviteter m.v. at afbrænde eget haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt.

 

Det er stadig tilladt at afbrænde træstød og hugstaffald i sammenhængende bevoksning af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde. 

Det er også stadig tilladt at afbrænde mindre spild af halm ifm. presning, herunder fejlbundne baller. Våde halmballer kan afbrændes efter aftale med miljømyndighederne. 

 

Reglerne for afbrænding beskrives i affaldsbekendtgørelsen.

 

Desuden kan man læse mere om reglerne for brandsikkerhed ved afbrænding her.

Webdesign og udvikling / SYNERGI