Regler for afbrænding

Kommunen har fastsat i et regulativ, at det i landzone er tilladt at afbrænde haveaffald i mindre mængder i perioden 1. december til 1. marts.

Der må ikke foretages afbrænding (hele året) inden for byzonen samt i sommerhusområder.

Kommunen har i et regulativ for erhvervsaffald besluttet, at det er tilladt for gartnerier og ansvarlige for naturpleje aktiviteter at afbrænde haveaffald og haveaffaldslignende affald at afbrænde på stedet affaldet er frembragt.

 

Man kan læse mere om afbrænding på kommunens hjemmeside. Desuden kan man læse mere om reglerne for afbrænding her.

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau