Fyrværkeri

Ansøgningsblanketter på fyrværkeriområdet

Efter udfyldelse indsendes ansøgningen på samme måde, uanset om det er de kommunale beredskaber, Sikkerhedsstyrelsen eller begge myndigheder der skal behandle ansøgningen.

 


De digitale ansøgningsblanketter på Virk.dk findes her:

Link til ansøgningsblanketterne

De fem ansøgningsblanketter retter sig mod forskellige typer af virksomheder med relation til fyrværkeri. Der findes ansøgnings- og anmeldelsesblanketter til disse formål:

Ansøgning om erhvervelse og overdragelse af fyrværkeri
Denne ansøgning skal behandles af kommunalbestyrelsen, i praksis ofte det kommunale beredskab.

Ansøgning om opbevaring og salg af fyrværkeri
Denne blanket bruges til ansøgning om eller anmeldelse af opbevaring på helårsbasis, opbevaring ved detailsalg samt fjernsalg. Ansøgningen/anmeldelsen skal behandles både af Sikkerhedsstyrelsen og af kommunalbestyrelsen, i praksis ofte det kommunale beredskab.

Ansøgning om professionel anvendelse af fyrværkeri
Denne ansøgning skal bruges ved professionel anvendelse af festfyrværkeri, scenefyrværkeri og konsumfyrværkeri. Ansøgningen skal behandles af kommunalbestyrelsen, i praksis ofte det kommunale beredskab.

Ansøgning om transportklassificeringsattest for fyrværkeri
Denne ansøgning skal behandles af Sikkerhedsstyrelsen.

Ansøgning om virksomhedsgodkendelse for fyrværkeri
Denne ansøgning omfatter virksomhedsgodkendelse til indførsel eller fremstilling af fyrværkeri. Ansøgningen skal behandles af Sikkerhedsstyrelsen.

 

Såfremt du har spørgsmål vedr. fyrværkeri, kan du kontakte Midt- og Sydsjællands Brand & Redning på tlf.: 55787800 eller på mail msbr@msbr.dk

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI