Vagtcentral

Den døgnbemandede vagtcentral hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er omdrejningspunktet for meget af det arbejde, som der udføres for borgerne og kommunen. Det er her, at opgaverne modtages og koordineres fra.

Alarmmodtagelse og disponering af melding er fra 1-1-2
Vagtcentralen modtager og disponerer meldinger fra 1-1-2 om brand, redning, miljøuheld i de fire ejerkommuner. Vagtoperatøren sikrer sig, at de relevante mandskab og køretøjer afsendes til ulykken.

Overvågning
Vagtcentralen udfører mange forskellige former for digital overvågning for borgere og offentlige institutioner og virksomheder. Ud over de velkendte 1-1-2 alarmer, overvåges også automatiske brandalarmer (ABA), elevator alarmer, nødkald, overfaldsalarmer, tyverialarmer og tekniske alarmer fra f.eks. pumpestationer.

Call Center
Vagtcentralen fungere også som Call Center, bla. Ældreplejen og forsyningsvirksomheder uden for åbningstiden.

Videoovervågning
Vagtcentralen overvåger flere institutioner med videoovervågning. Bla. foretaget vi elektronisk rundering/overvågning af biblioteker i tidsrummet hvor der er åbent uden personale.

Kontakt vagtcentralen

Skriv en besked om hvad din henvendelse drejer sig om. OBS - Du kan IKKE foretage ændringer til forholdsordre via formularer!
Her kan du vedhæfte en fil
Webdesign og udvikling / SYNERGI