Vagtcentral

Den døgnbemandede vagtcentral hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er omdrejningspunktet for meget af det arbejde, som der udføres for borgerne og kommunen. Det er her, at opgaverne modtages og koordineres fra.

Alarmmodtagelse og disponering af melding er fra 1-1-2
Vagtcentralen modtager og disponerer meldinger fra 1-1-2 om brand, redning, miljøuheld i de fire ejerkommuner. Vagtoperatøren sikrer sig, at de relevante mandskab og køretøjer afsendes til ulykken.

Overvågning
Vagtcentralen udfører mange forskellige former for digital overvågning for borgere og offentlige institutioner og virksomheder. Ud over de velkendte 1-1-2 alarmer, overvåges også automatiske brandalarmer (ABA), elevator alarmer, nødkald, overfaldsalarmer, tyverialarmer og tekniske alarmer fra f.eks. pumpestationer.

Call Center
Vagtcentralen fungere også som Call Center for nogle af kommunerne, bla. Borgerservice, Ældreplejen og forsyningsvirksomheder uden for åbningstiden.

Samarbejde med øvrige kommuner
Vi har i dag samarbejde med andre kommuner på Sjælland om overvågning af bl.a. tyverianlæg, tekniske anlæg, overfalds alarmer osv

Kontakt vagtcentralen

Skriv en besked om hvad din henvendelse drejer sig om.
Her kan du vedhæfte en fil
Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau