Bliv frivillig

Midt og Sydsjællands Brand & Redning har brug for frivillige, som har lyst til at arbejde med at forebygge og afhjælpe ulykker – og være klar ved større hændelser og katastrofer.


At være frivillig brandmand betyder, at man arbejder frivilligt ved siden af sit almindelige fuldtidsarbejde, du skal være fyldt 18 år og være indstillet på at arbejde ulønnet. At være frivillig brandmand er for dig, der har interessere for brandvæsen, spændende uddannelse og det at yde en samfundsmæssig indsats. Som brandmand er det centralt at man er en teamplayer.

Hvilke opgaver løser man:

 • Brand & redning (Supplement til og aflastning af det daglige beredskab, forpleje og assistere brandfolk ved øvelser og akutte indsatser)
 • Klima & miljø (Pumpeopgaver, begrænse og afhjælpe kemikalie-, olie- og drikkevandsforurening)
 • Samarit & Førstehjælp (Førstehjælpsvagt ved store arrangementer og events)
 • Indkvartering & Forplejning (Etablere indkvartering og lave mad til store grupper af mennesker ved katastrofeevakuering eller ved større arrangementer)
 • Kommunikation & Logistik (Udbrede information og hjælpe til ved f.eks. store ulykker, naturkatastrofer og storme)

Derudover løser de frivillige mange opgaver omkring førstehjælp samt støtte til afvikling af arrangementer i kommunen, som også er med til at styrke det sociale sammenhold i frivillig styrken. Du får fri uniform og betalt uddannelse af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

Vi holder til på 3 stationer i vores dækningsområde

 • Station Næstved hver tirsdag kl. 19.00 - 22.00
 • Station Ringsted 1 gang månedligt onsdag kl. 19.00 - 22.00
 • Station Faxe hver 2. onsdag kl. 19.00 - 22.00

For at blive frivillig i Midt- og Sydsjællands Brand & redning, skal følgende generelle krav være opfyldt:

 • Du skal have en god fysik
 • Du skal være psykisk robust
 • Du skal have en ren børneattest
 • Have lyst til at hjælpe, når der er brug for dig
 • Have lyst til at bruge en del af din fritid på opgaven
 • Du skal være fyldt 18 år

Vil du høre mere, eller vil du gerne være en del af frivilligenheden, kan du kontakte os på msbr@msbr.dk eller 55 78 78 00

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau