Regler og vejledninger

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning foretager brandsyn jf. Bekendtgørelse om brandsyn. Brandsynet indebærer eftersyn af bl.a. flugtvejsforhold, bygningsmæssige forhold, driftsmæssige pålæg og almen brandforebyggende foranstaltninger.

Terminer og objekter hvorpå der skal foretages brandsyn, fremgår af bekendtgørelsen.

Bekendtgørelser:

 

Tekniske forskrifter:

Hvis man har et oplag af brandfarlige materialer som f.eks. gas, brandfarlige væsker, eller brandbare oplag så skal man muligvis følge nogle af nedenstående tekniske forskrifter. Vi hjælper gerne med vejledning om hvorvidt man er omfattet af tekniske forskrifter. Hvis man skal etablere et nyt brandfarligt oplag, så skal der ansøges om dette hos os. Du kan finde et overblik over krav til ansøgningen i de specifikke tekniske forskrifters punkt 1.4, samt ved samme punkt i de medfølgende vejledninger.

 

 

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI