Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen er nedsat på baggrund Beredskabslovens bestemmelser om, at en eller flere kommunalbestyrelser/byråd, skal nedsætte en Beredskabskommission til at varetage forvaltningen af kommunens eller kommunernes redningsberedskab.

 

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er et fælleskommunalt selskab, der er etableret i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov, og som ejes af kommunerne Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg.

Beredskabskommissionen repræsenterer derfor de fire ejerkommuners kommunalbestyrelser/byråd.

 

Beredskabskommissionens sammensætning er fastsat på baggrund af Beredskabslovens bestemmelser og interessentskabskontrakten for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, hvor det er bestemt, at kommissionen skal bestå af 17 medlemmer ud fra denne fordeling:

 

 • Borgmesteren i Faxe Kommune
 • Borgmesteren i Næstved Kommune
 • Borgmesteren i Ringsted Kommune
 • Borgmesteren i Vordingborg Kommune
 • Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politikreds
 • Politidirektøren fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds
 • To medlemmer udpeget af Byrådet i Faxe Kommune
 • To medlemmer udpeget af Byrådet i Næstved Kommune
 • To medlemmer udpeget af Byrådet i Ringsted Kommune
 • To medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune
 • En medarbejderrepræsentant valgt blandt de fuldtidsansatte medarbejdere
 • En medarbejderrepræsentant valgt blandt de deltidsansatte medarbejdere
 • En repræsentant for de frivillige.

Beredskabsdirektøren varetager sekretariatsfunktionen for Beredskabskommissionen.

 

Beredskabskommissionens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, og medlemmerne vælges i forbindelse med det konstituerende møde i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd.

På første møde i Beredskabskommissionen efter et nyvalg konstituerer kommissionen sig med valg af formand og næstformand for den nye valgperiode.

 

I denne valgperiode, der ophører med udgangen af 2025, består Beredskabskommissionen af:

 

Borgmester Ole Vive, Faxe Kommune

Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune

Borgmester Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune - Formand

Borgmester Mikael Smed, Vordingborg Kommune - Næstformand

 

Jørgen Richardt Nielsen, Faxe Kommune

Lars Folmann, Faxe Kommune

Brian Hornbek, Næstved Kommune

Cathrine Riegels Gudbergsen, Næstved Kommune

Eilif Ahm-Petersen, Ringsted Kommune

Thurid Flemming Joensen, Ringsted Kommune

Ole Hansen, Vordingborg Kommune

Poul A. Larsen, Vordingborg Kommune

 

Politiinspektør Henrik Grauholm Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi

Politiinspektør Tom Trude, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

 

Christian Strande Mogensen, medarbejderrepræsentant frivillige

Peter Lykke Pedersen, medarbejderrepræsentant deltidsansatte

Helgi Bachmann, medarbejderrepræsentant fuldtidsansatte

 

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard Jørgensen, Sekretær

Webdesign og udvikling / SYNERGI