Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen er nedsat på baggrund Beredskabslovens bestemmelser om, at en eller flere kommunalbestyrelser/byråd, skal nedsætte en Beredskabskommission til at varetage forvaltningen af kommunens eller kommunernes redningsberedskab.

 

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er et fælleskommunalt selskab, der er etableret i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov, og som ejes af kommunerne Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg.

Beredskabskommissionen repræsenterer derfor de fire ejerkommuners kommunalbestyrelser/byråd.

 

Beredskabskommissionens sammensætning er fastsat på baggrund af Beredskabslovens bestemmelser og interessentskabskontrakten for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, hvor det er bestemt, at kommissionen skal bestå af 17 medlemmer ud fra denne fordeling:

 

 • Borgmesteren i Faxe Kommune
 • Borgmesteren i Næstved Kommune
 • Borgmesteren i Ringsted Kommune
 • Borgmesteren i Vordingborg Kommune
 • Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politikreds
 • Politidirektøren fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds
 • To medlemmer udpeget af Byrådet i Faxe Kommune
 • To medlemmer udpeget af Byrådet i Næstved Kommune
 • To medlemmer udpeget af Byrådet i Ringsted Kommune
 • To medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune
 • En medarbejderrepræsentant valgt blandt de fuldtidsansatte medarbejdere
 • En medarbejderrepræsentant valgt blandt de deltidsansatte medarbejdere
 • En repræsentant for de frivillige.

Beredskabsdirektøren varetager sekretariatsfunktionen for Beredskabskommissionen.

 

Beredskabskommissionens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, og medlemmerne vælges i forbindelse med det konstituerende møde i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd.

På første møde i Beredskabskommissionen efter et nyvalg konstituerer kommissionen sig med valg af formand og næstformand for den nye valgperiode.

 

I denne valgperiode, der ophører med udgangen af 2021, består Beredskabskommissionen af:

 

Borgmester Ole Vive, Faxe Kommune

Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune

Borgmester Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune (Formand)

Borgmester Mikael Smed, Vordingborg Kommune (Næstformand)

 

Knud Erik Hansen, Faxe Kommune

Henrik Aakast, Faxe Kommune

Cathrine Riegels Gudbergsen, Næstved Kommune

Helle Jessen, Næstved Kommune

Lotte Birkestrøm, Ringsted Kommune

Per Jensen, Ringsted Kommune

Karin O. Jørgensen, Vordingborg Kommune

Bent Maigaard, Vordingborg Kommune

 

Politiinspektør Henrik Grauholm Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi

Politiinspektør Tom Trude, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

 

Frivillig Christian S. Mogensen, medarbejderrepræsentant for frivillige

Brandmand Peder Lykke Pedersen , medarbejderrepræsentant for deltidsansatte

Beredskabsmester Knud Erik Døssing, medarbejderrepræsentant for fastansatte

 

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard Jørgensen, Sekretær

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau