Nyheder

Tørke lukker Holmegaard mose

Fra og med onsdag den 5. juli er der adgang forbudt for offentligheden i Holmegaards Mose. Naturmyndigheden i Næstved Kommune har sammen med Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, Naturstyrelsen og godsejer Christian Lassen besluttet at lukke mosen for offentlig adgang, da der er ekstraordinær brandfare i mosen.

AFBRÆNDINGSFORBUD

På baggrund af længere tids tørke er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker og i skove mv.

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning udsteder derfor afbrændingsforbud i dækningsområdet gældende fra d. 4. juli 2018 kl. 08.00.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (Afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af følgende:

  • Haveaffald,
  • Halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
  • Affald fra skovbrug,
  • Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv,
  • Bål.

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder:

  • Ildsteder,
  • Apparater og lign., der fungerer ved afbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater,
  • Ukrudtsbrændere, blæselamper, udtørringsapparater,
  • Afbrænding af pyroteknik, dvs. at tilladelser til festfyrværkeri vurderes nøje udfra hver sag.

Brug af grill, bålfade og bål på dertil indrettede bålpladser – alle op til 80 cm i diameter tillades på fast og ubrændbart underlag.

Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske.

Hav gerne vandslangen liggende parat, hvis uheldet skulle være ude.

Ved udførelse af varmt arbejde i nærheden af brandbar vegetation skal der etableres brandvagt. Brandvagtsfunktionen har til opgave at overvåge evt. brandrisici. Brandvagten skal udstyres med mindst 2 stk. håndildslukkere, som enten er 6 kg pulverslukker eller 9 l trykvandsslukker.

Brandvæsenet følger vejrsituationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet, så snart det anses for værende forsvarligt.

Yderligere information kan indhentes hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning tlf. 5578 7800 eller msbr@msbr.dk eller besøg vores hjemmeside www.msbr.dk.

Sikker Sankt Hans

Vi forbinder Skt. Hans med sange ved bålet, midsommerhygge og trængsel på heksemotorvejen til Bloksbjerg. Men hvis man ikke passer på og overholder reglerne for bålafbrænding, kan festlighederne blive afbrudt af tudende brandbiler.

Sirenerne hyler landet over

Onsdag den 4. maj klokken 12 tester politiet og Beredskabsstyrelsen det landsdækkende sirenevarslingssystem. I år supplerer app’en Mobilvarsling sirenerne på ’Store Hyledag’.

Når sirenerne hyler over hele landet onsdag kl. 12, er der ikke fare på færde. De hyler for at afprøve varslingssystemet og for at sikre, at danskerne kender betydningen, hvis behovet opstår ved en alvorlig ulykke eller katastrofe.

Pressemedelelse

Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, der omfatter kommunerne Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg har på ekstraordinært møde i dag den 24. februar 2017 vedtaget et nyt fælles serviceniveau for redningsberedskabet i de fire kommuner.

 

9. oktober 2015

Forbud mod brug af skylanterner

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau