Pressemeddelelse om serviceniveauet

Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, der omfatter kommunerne Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg har på ekstraordinært møde fredag den 24. februar 2017 vedtaget et nyt fælles serviceniveau for redningsberedskabet i de fire kommuner.

 

Formand Henrik Hvidesten og borgmester i Ringsted Kommune udtaler

Det er glædeligt, at det er en enig Beredskabskommission, der er kommet frem til et serviceniveau for redningsberedskabet i de fire kommuner, der ikke ændrer på servicen overfor borgerne.”

 

Det nye fælles serviceniveau betyder, at der ikke lukkes nogen brandstationer, men der vil ske en tilpasning af de enkelte brandstationers dækningsområde, så det sikres, at det altid vil være den nærmeste relevante ressource, der alarmeres til en hændelse.

 

Den endelige vedtagelse af serviceniveauet for redningsberedskabet skal ske i de enkelte kommuners kommunalbestyrelser, efter det har været sendt i høring ved Beredskabsstyrelsen.

 

For uddybning af beslutningen henvises til Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings hjemmeside www.msbr.dk samt formand Henrik Hvidesten, tlf. 24 48 06 21 eller beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen, tlf. 51 17 37 59.

 

 

Næstved, den 24. februar 2017

Webdesign og udvikling / SYNERGI