Ingen afbrændingsforbud i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner

Naturen er meget tør og brandfaren er høj, men alligevel har Midt- og Sydsjællands Brand & Redning valgt IKKE at indføre afbrændingsforbud i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner på nuværende tidspunkt.


Beslutningen er taget på baggrund af prognosen fra www.brandfare.dk og vejrudsigten fra DMI, som lige nu vurderes positive for udviklingen i risikoen for naturbrande.


Midt- og Sydsjællands Brand & Redning opfordrer i stedet alle til generel stor forsigtighed og omtanke ved brug af åben ild i haven og i naturen som fx ukrudtsbrændere, ild/bålsteder, terrassevarmere, svejse- og skæreværktøj o. lign.


I forhold til de kommende Sankt Hans bål gælder følgende krav:


• 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
• 60 meter fra letantændelige markafgrøder.
• 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.


Sørg derudover for at iagttage disse forholdsregler:


• Placér bålet med omtanke.
• Brug aldrig brandfarlige væsker, når bålet tændes.
• Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket.
• Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet – skån heksen denne gang.
• Hav slukningsmidler (vand) klar i nærheden af bålet.


Ved afbrænding af Sankt Hans bål vil det altid være arrangøren/den bålansvarlige som tager den endelige afgørelse om forsvarligheden af bålafbrændingen.


Yderligere information kan indhentes hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning tlf. 5578 7800 eller msbr@msbr.dk eller besøg vores hjemmeside www.msbr.dk eller på Facebook.

Næstved, den 19. juni 2023

Webdesign og udvikling / SYNERGI