Sankt Hans

Vi forbinder Skt. Hans med sange ved bålet, midsommerhygge og trængsel på heksemotorvejen til Bloksbjerg. Men hvis man ikke passer på og overholder reglerne for bålafbrænding, kan festlighederne blive afbrudt af tudende brandbiler.

Regler for bålafbrænding til Skt. Hans:


Uanset vejrlig findes der regler for afbrænding af bål til Skt. Hans. Et bål skal altid placeres i forsvarlig afstand til omgivende ting, der kan brænde.

Der gælder følgende afstandsregler:

· 30 meter fra bygninger med hårdt tag

· 60 meter fra letantændelige markafgrøder

· 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v., og oplag af brandfarlige stoffer og andet let antændeligt materiale

Det kan være en god idé at tage det kommunale beredskab med på råd om, hvor bålet bedst placeres. Husk, at kraftig vind kan få ilden til at blusse op og bære gnister og gløder langt omkring, så det er en god idé at beregne dobbelt afstand i vindens retning. Hvis der er meget stærk blæst, bør afbrændingen helt undlades.

Vis hensyn til miljø og dyreliv
Det er vigtigt, at der ikke er fugle, vildt eller andre dyr, der har valgt at bruge mængden af kvas som skjulested. Rod derfor godt i kvaset, inden det antændes – eller endnu bedre: flyt det, der skal afbrændes, fra en opsamlingsplads til den endelige bålplads så tæt på afbrændingstidspunktet som muligt. Hav altid vand eller andet slukningsudstyr i nærheden, hvis ilden breder sig. Det er ligeledes en god idé at have en skovl ved hånden til at dæmpe gløderne langs bålets kant. Fugt eventuelt området omkring bålet, inden det antændes.

Selve afbrændingen
Undgå altid at bruge brandfarlige væsker, når du tænder bålet - brug i stedet avispapir.
Smid aldrig fyrværkeri på bålet. Det giver ukontrollerede situationer, hvor fyrværkeriet kan være årsag til, at gnister, småsten og kviste kastes uden for bålet.
Vær sikker på, at bålet er forsvarligt slukket, inden bålpladsen forlades – køl derfor ned med vand. Tildæk ikke de varme gløder med sand. Sandet holder på varmen, og det kan forvolde alvorlige forbrændinger dagen derpå, hvis personer eller dyr træder eller roder i det gloende sand.

Hvis uheldet er ude, så husk at brandsår behandles bedst og mest effektivt med koldt vand.

Webdesign og udvikling / SYNERGI