Skabeloner om brandsikkerhed

Her på siden finder du diverse skabeloner om brandsikkerhed som du frit kan downloade og anvende. Skabelonerne overholder beskrivelserne i Driftsmæssige forskrifter. Mange af skabelonerne skal du selv tilpasse til dine lokale forhold. Nogle gange vil det være nødvendigt at tilføje eller fjerne punkter.

 

Driftsjournal for forsamlingslokaler til flere end 150 personer: I forsamlingslokaler til flere end 150 personer, er der iht. Driftsmæssige forskrifter, krav om, at der forud for ethvert arrangement til flere end 150 personer, skal udfyldes en driftsjournal. Vores driftsjournal kan anvendes til dette formål.

Angivelse af maksimal personbelastning: I forsamlingslokaler til flere end 150 personer, er der i Driftsmæssige forskrifter krav om, at der ophænges en skilt med angivelse af det maksimale antal personer der må opholde sig i forsamlingslokalet. Denne skabelon kan anvendes til dette formål. Sørg for, at antallet stemmer overens med den tilladelse der er for anvendelse af lokalet.

Pladsfordelingsplan: I forsamlingslokaler til flere en 150 personer, skal der ved arrangementer med bord- og eller stoleopstilling ophænges en godkendt pladsfordelingsplan. Det er os der godkender pladsfordelingsplaner og den skal derfor fremsendes til sagsbehandling hos os i god tid inden arrangementsstart. Denne skabelon kan downloades og anvendes enten som inspiration eller tilrettes så den passer til det/de lokaler hvor den skal anvendes.

Standard el-attest: Hvis man har brandtekniske installationer i sin bygning, og man samtidig er omfattet af Driftsmæssige forskrifter, så vil der være krav om en el-attest som udfyldes af en elektriker. Brandtekniske installationer kan f.eks. være flugtvejs- og panikbelysning, varslingsanlæg, samt automatisk branddørslukningsanlæg (ABDL). Du er velkommen til at kontakte os hvis du er i tvivl om krav og hyppighed.

Hvis du har et forsamlingslokale til flere end 150 personer, så skal du anvende en anden el-attest. Her kan du læse mere om elsikkerhedsattest for forsamlingslokaler for flere end 150 personer.  

Ordensregler til forebyggelse af brandVi har mange erfaringer med hvordan en brand opstår. I dette dokument kan man se vores forslag til at undgå brand, samt at en brand bliver begrænset. Ordensreglerne er krav i driftsmæssige forskrifter, men du kan både bruge dem derhjemme og på arbejdspladsen. Tilpas dem til din lokale drift og brandrisiko. Der kan både slettes og tilføjes relevante punkter.

 

Brandinstruks: Disse skabeloner kan anvendes på steder, hvor der er krav om, at der skal ophænges en brand- og evakueringsinstruks. Instruksen kan downloades her. Det er vigtigt at du tilretter brandinstruksen til dine lokale forhold.

Private: Hjemme hos dig selv kan du med fordel have en plan for at håndtere en brand. Den kan også bruges i klubhuset, sommerhuset eller tilsvarende. 

Brandinstruks efter driftsmæssige forskrifter: Denne brandinstruks er målrettet lokaler som er omfattet af Driftsmæssige forskrifter. Du skal vælge denne hvis du ikke har brandalarmanlæg.

Brandinstruks efter driftsmæssige forskrifter med internt varslingsanlæg: Denne brandinstruks er målrettet lokaler som er omfattet af Driftsmæssige forskrifter. Du skal vælge denne hvis du har et internt varslingsanlæg.

Brandinstruks efter driftsmæssige forskrifter med ABA-anlæg: Denne brandinstruks er målrettet lokaler som er omfattet af Driftsmæssige forskrifter. Du skal vælge denne hvis du har et automatisk brandalarmanlæg (ABA).

Brandinstruks efter driftsmæssige forskrifter til hotel: Denne brandinstruks er målrettet hoteller som er omfattet af Driftsmæssige forskrifter. Denne brandinstruks viser udformningen med et internt varslingsanlæg. Instruksen er udformet på dansk. Du skal muligvis tilrette den til forskellige sprog. 

Brandinstruks til mindre arrangementer: Denne brandinstruks er målrettet mindre arrangementer som skal bruge en brandinstruks til personale og stadeholdere. 

Bemærk at alle brandinstrukser skal tilrettes lokale forhold inden de kan anvendes.

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau