Diverse skabeloner

Her på siden finder du diverse skabeloner som du frit kan downloade.

Brand- og evakueringsinstruks. Denne skabelon kan anvendes på steder, hvor der er krav om, at der skal ophænges en brand- og evakueringsinstruks. Instruksen kan downloades her til højre og herefter tilrettes efter egne forhold.

Driftsjournal for forsamlingslokaler til flere end 150 personer. I forsamlingslokaler til flere end 150 personer, er der iht. Driftmæssige forskrifter, krav om, at der forud for ethvert arrangement til flere end 150 personer, skal udfyldes en driftsjournal. Denne driftsjournal kan anvendes til dette formål.

Angivelse af maksimal personbelastning. I forsamlingslokaler til flere end 150 personer, er der i Driftmæssige forskrifter krav om, at der ophænges en skilt med angivelse af det maksimale antal personer der må opholde sig i forsamlingslokalet. Denne skabelon kan anvendes til dette formål. Sørg for, at antallet stemmer overens med den tilladelse der er for anvendelse af lokalet.

Ordensregler til forebyggelse af brand. Denne skabelon kan anvendes som inspiration til ordensforskrifter. Listen kan redigeres, så den passer til de lokale forhold. Der kan både slettes og tilføjes relevante punkter.

Pladsfordelingsplan. I forsamlingslokaler til flere en 150 personer, skal der ved arrangementer med bord- og eller stoleopstilling ophænges en af brandmyndighederne godkendt pladsfordelingsplan. Denne skabelon kan downloades her til højre og anvendes enten som inspiration eller tilrettes så den passer til det/de lokaler hvor den skal anvendes.

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau