Automatiske brandalarmeringanlæg (ABA)

Ved oprettelse af nyt ABA anlæg skal der udfyldes en tilslutningsaftale som findes til højre på siden.

Er du ny installatør på vores vagtcentral, skal der ligeledes udfyldes en blanket for installatører, hvor der bla. skal angives en kode for at kunne sætte et ABA anlæg i service.

 

Der findes tillige blanketter der skal anvendes ved nedlæggelser, overdragelser eller langtidsservice af anlæg samt blanket ved rettelser til kontaktpersonlisten.

Webdesign og udvikling / SYNERGI