Egenkontrol og ekstern kontrol - DKV

Bygningsdele og brandtekniske installationer skal vedligeholdes i hele bygningens levetid, således at brandsikkerheden mindst svarer til opførelsestidspunktet

Vedligeholdelse af bygningsdele og brandtekniske installationer skal som udgangspunkt foretages efter leverandørernes/producentens anvisninger. Disse anvisninger bør den driftsansvarlige have adgang til. Uanset om anvisningerne er til rådighed, skal vedligehold dog foregå med de minimumsintervaller og det minimums indhold som er beskrevet i bygningsreglement 2018.

 

Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i bygninger skal udføres i overensstemmelse med de gældende regler og vejledninger i bygningsreglementet. Som udgangspunkt vil disse forhold være beskrevet i bygningsreglementets vejledning om drift-, kontrol-, og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (BR18, vejl. til kap. 5, kap 7)

 

Egenkontrol af bygningsdele og brandtekniske installationer
Egenkontrol er den kontrol som driftsansvarlig selv kan/skal udføre. Gå videre til ”egenkontrol” hvor det vil fremgå, hvilke eftersyn/kontroller der er omfattet af egenkontrol samt med hvilket interval kontrollen skal udføres.

Egenkontrollen skal dokumenteres, hvilket f.eks. kan gøres ved at anvende tjeklisterne for de enkelte bygningsdele eller brandtekniske installationer, som ligeledes er placeret på denne side.

Eksterne kontroller af brandtekniske installationer
For vedligeholdelse og kontrol, som driftsansvarlig ikke kan eller må udføre, skal der indgås serviceaftaler med godkendte firmaer. Denne kontrol og vedligeholdelse kaldes ”Eksterne kontroller”.

Gå videre til ”ekstern kontrol” hvor det vil fremgå, hvilke eksterne kontroller der som min. skal foretages på de brandtekniske installationer. Kontrollerne skal foretages af firmaer, der er kvalificerede til opgaven.

Kontrollen skal dokumenteres, hvilket f.eks. kan gøres ved at anvende skabelonerne for ”Ekstern kontrolskema”, hvor det dels fremgår direkte hvilken ekstern kontrol der skal foretages og dels kan den driftsansvarlige udfylde kontaktoplysningerne på det eksterne firma, således at disse oplysninger altid er tilgængelige.

Webdesign og udvikling / SYNERGI