Ungdomsbrandkorps

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning driver fra brandstationen i Næstved et Ungdomsbrandkorps målrettet unge i alderen 13 og til og med 17 år.

 

Formålet med Ungdomsbrandkorpset er at bidrage de unge med indsigt i brand og redningsarbejdet, samt at være et alternativ til øvrige fritidstilbud.

Som medlem af ungdomsbrandkorpset, lærer man blandt andet om brandmandens arbejde, herunder udlægning af slanger, slukning af mindre brande, førstehjælp og redningsarbejdet.

Denne viden skulle gerne være med til at skabe interesse for brand og redningsarbejdet, samt at udvikle og modne de unge så de lærer sig selv bedre at kende og flytte nogle personlige grænser, samtidig med videreudvikling af de sociale kompetencer. Vi håber selvfølgelig at det fører til en fremtidig karriere som enten frivillig, deltidsansat eller fuldtidsansat brandmand.

 

I ungdomsbrandkorpset arbejdes der ud fra følgende værdier: Mod, Respekt, Disciplin, Ærlighed, Fællesskab og godt kammeratskab. Disse værdier, kædet sammen med de indlærte kompetencer, skulle gerne munde ud i at medlemmerne i vores ungdomsbrandkorps udvikler evner og lyst til at hjælpe andre, for der igennem at være med til at gøre en forskel i samfundet omkring dem.   

 

Ungdomsbrandkorpset samles til undervisning og træning hver torsdag i tidsrummet 17.00-19.00.

 

Er du interesseret i at høre mere er du velkommen til at kontakte  msbr@msbr.dk eller 55 78 78 00 eller kom forbi en torsdag eftermiddag.

Webdesign og udvikling / SYNERGI