Frivillige

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er dit beredskab i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg Kommuner og her holder vores frivillige supplerende styrker til.

Det er deltidsbrandmænd som først tilkaldes ved akutte ulykker. Den frivillige styrke hjælper derudover bl.a. ved følgende situationer:

  • Bidrager til det samlede beredskab som afløsning ved længere indsatser
  • Supplerer ved efterslukning af store brande
  • Holder stand-by vagter hvis der mangler brandfolk i et område
  • Pumpeopgaver ved oversvømmelser
  • Førstehjælps - og brandvagter ved arrangementer
  • Drikkevandsforsyning ved forurening af det almindelige drikkevand
  • Indkvarterings -og forplejningsopgaver i tilfælde af at store grupper personer ikke kan komme hjem (f.eks. ved kraftige snestorme)
  • Nødstrømsforsyning til vigtige installationer i tilfælde af strømsvigt (f.eks. Covid-19-vacciner)
  • Belysning af skadesteder om natten
  • Indsats under ekstreme vejrforhold (f.eks. transport af plejepersonale ved kraftigt vintervejr)

Vi kan løse rigtig mange opgaver, men bare rolig, for vi har alle en spændende uddannelse som gør at vi kan hjælpe til når der er brug for det. Nogle hændelser er akutte, hvor vi tilkaldes fra vagtcentralen. Andre opgaver er planlagte på forhånd. Vi træder til på alle tidspunkter af døgnet også selvom vores arbejde er ulønnet. Det er lidt en floskel, men arbejdet bærer lønnen i sig selv. Man får nemlig nogle fantastiske venner, en meningsfuld fritidsinteresse, en god solid uddannelse og spændende oplevelser som man ikke finder andre steder. Flere ansatte i MSBR er startet som frivillige og har efterfølgende fortsat deres gang i den frivillige styrke. 

 

Hvis man er frivillig i beredskabet så er det jo ulønnet. Alligevel så skal man ansøge om optagelse ligesom et almindeligt job. Du kan læse mere om dine muligheder lige her :)

 

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI