Forebyg påsatte brande

Mange brande er påsatte. Faktisk er ca. hvert femte brand en påsat brand. For at forhindre påsatte brande bør man sikre, at fristelsen til at påsætte en brand ikke opstår.

Kun ca. 10% af de påsatte brande skyldes egentlige pyromaner. Langt de fleste påsatte brande skyldes som regel ubetænksom leg blandt børn. Det er sjældent børnenes hensigt at starte en omfattende brand med store tab til følge. Hvis en container står og frister, tænker børnene ikke på, at branden kan sprede sig til beboelsesejendommen i nærheden.

Beboernes ansvar
Det er dig som beboer, der har ansvaret at holde orden på trapper, lofter og kældre. Undlad at stable affald op omkring containere og skraldespande.

Ejer eller administrators ansvar
Set i et større perspektiv er det få kroner, der skal til, for at indrette en ordenlig containerplads og sætte låse i døre til lofter og kældre. Det er en god idé at opsætte præventiv belysning ved containerpladsen, så lyset tænder, når nogen bevæger sig i området. Det er også en god idé at installere adgangskontrol ved indgangsdøren til opgangen. Så kan kun de gæster, der er velkomne, få adgang til bygningen.

Det er naturligvis vigtigt, at affaldscontainere placeres hensigtmæssigt i forhold til at mindske en brands spredningsmulighed.

Store affaldsbeholdere og containere (over 120 liter) bør placeres:

Mindst 5 m fra vinduer og døre i facader.
Mindst 1 m fra ubrudt ydervæg, f.eks. mur, beton eller letbeton.
Mindst 2,5 m fra ubrudt ydervæg med overflade af klasse I, f.eks. murværk og puds.
Mindst 5 m fra ydervæg med overflade af klasse 2, f.eks. træbeklædning.
Mindst 2,5 m fra naboskel.

Webdesign og udvikling / SYNERGI