Hvad er operativ afdeling?

Operativt Beredskab

 

Jf. Beredskabsloven er det kommunernes ansvar, at sikre sig et effektivt redningsberedskab.

Opgaven kan kommunerne selv vælge at varetage, men der er også mulighed for at købe ydelsen ved en anden kommune eller ved en privat leverandør eksempelvis Falck.

 

I Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er der 9 brandstationer, hvor der er indgået aftale med Falck, om at de driver 2 brandstationer, og vi selv driver de resterende 7 brandstationer.

 

Opgaver:

Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings opgave er effektivt at forbygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer indenfor ejerkommunernes geografiske område, og derigennem skabe størst mulig sikkerhed for borgerne.

 

Samtidig indgår vi i et nationalt tværgående kommunalt samarbejde med de øvrige beredskabsenheder i Danmark, hvor vi kan hjælpe hinanden i forbindelse med særligt store eller specielle indsatser.

 

Operative opgaver tilknyttet Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Følgende arbejdsopgaver varetages:

Brandslukning, indsats mod miljøuheld og uheld med farlige stoffer, diverse redningsopgaver, højderedning og redning på vand i kystnære områder, herunder i søer åer og havne.

 

 

Dækningsområde:

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning dækker indsatsen ved brand og redningsopgaver indenfor ejerkommuners geografiske areal, der består af Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner, og udgør et areal på ca. 2.000 km2.

Samtidig har vi en af Danmarks længste kyststrækninger, der strækker sig fra Slagelse Kommune i vest til Stevns Kommune i øst.

 

For at sikre borgerne effektiv hjælp inden for rimelig tid, som i byområder typisk er 10 minutter, i landområder 15-17 minutter samt i områder med spredt eller ringe bebyggelse 20-22 minutter, er der i dækningsområdet placeret i alt 9 brandstationer.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI