Beredskabsmester/Viceberedskabsinspektør

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning søger en ny kollega til vores Mestergruppe.

Med udgangspunkt i station Ringsted bliver man en del af et team, hvis formål er flersidet. Man bidrager til og tager ansvar for, at den operative drift på alle stationer i MSBR er velfungerende. Instruktørvirke ifm. såvel ekstern som intern uddannelse er en væsentlig del af opgavesættet, og Mestergruppen varetager også en stor del af de serviceopgaver, som MSBR løser for ejerkommunerne.

 

Vedkommende skal endvidere indgå i indsatsledervagten i Ringsted Kommune.

Til indsatsledervagten knytter der sig flere serviceopgaver (kørsel til AIA, løft for hjemmeplejen, autoassistance til kommunens biler m.fl.).

 

Vi søger

Som udgangspunkt en person med stærke instruktørmæssige kompetencer, praktisk håndelag, holdlederuddannet og evt. også gerne indsatslederuddannet.

Dine arbejdsopgaver vil være at finde under følgende områder:

  • afholdelse af kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
  • eftersyn af slukningsmateriel/AED
  • stationsarbejde (bygninger, køretøjer, udstyr og udenomsarealer)
  • deltagelse i løsning af teamets øvrige opgaver
  • brandsyn hvis du har uddannelsen ellers på sigt

Vi forventer

  • du har erfaring som instruktør og gerne som førstehjælpsinstruktør
  • du er uddannet holdleder indsats/brand
  • du har kørekørt til kategori B/C evt. E
  • fremadrettet en stærk lokal forankring i Ringsted Kommune grundet indsatsledervagten

 

Tidligere ansættelse indenfor redningsberedskabet og herunder erfaring som holdleder evt. indsatsleder vil være en fordel. Udover faglige kvalifikationer søger vi en medarbejder, som er fleksibel og serviceorienteret, og som positivt vil bidrage til samarbejdet og opgaveløsningen. Humoristisk sans og gode kollegiale egenskaber vægtes højt.

Vi tilbyder
Et spændende og afvekslende job på 37 timer ugentligt med en høj grad af selvstændigt ansvar i et godt fagligt miljø, hvor der for den rette ansøger er gode muligheder for personlig udvikling s.s. brandsynsuddannelse og arbejdet med andre forebyggende opgaver.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny løn.

Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2021 eller snarest derefter.

 

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte beredskabschef Henrik Nilsson på telefon 5578 7878 eller på mail: hjani@msbr.dk.

 

Ansøgning senest 20. oktober kl. 12:00

Via Næstved Kommunes elektroniske jobportal.

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau