Beredskabsinspektør til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning søger en beredskabsinspektør og ny kollega til vores inspektørteam. Inspektørteamets opgaver spænder vidt over de generelle beredskabsopgaver i beredskabets 4 ejerkommuner og består hovedsagligt af myndighedsopgaver, forebyggelse samt det operative område.

Vi søger

Som udgangspunkt en person med faglige kompetencer indenfor det forebyggende område, hvor dine nærmere arbejdsopgaver vil være efter kompetencer, erfaringer og interesser.

Arbejdsopgaver vil primært være at finde under følgende områder:

  • brandsyn
  • brandteknisk byggesagsbehandling
  • godkendelse af større arrangementer samt lejlighedstilladelser
  • godkendelse og tilsyn med salg af fyrværkeri
  • beredskabsplanlægning
  • frivilligeområdet
  • generel forebyggelse af brand, herunder gennemførelse af kampagner
  • deltagelse i løsning af teamets øvrige opgaver

Mulighed for deltagelse i indsatsledervagten. Forholdet aftales nærmere med den rette ansøger.

Vi forventer
At du har gennemgået Beredskabsstyrelsens kurser i brandteknisk byggesagsbehandling (BGU/BVU) og evt. indsatsledelse. Tidligere ansættelse indenfor redningsberedskabet vil være en fordel. Udover faglige kvalifikationer søger vi en medarbejder, som er fleksibel og serviceorienteret, og som positivt vil bidrage til samarbejdet og opgaveløsningen. Humoristisk sans og gode kollegiale egenskaber vægtes højt.

Vi tilbyder
Et spændende og afvekslende job med en høj grad af selvstændigt ansvar i et godt fagligt   miljø. Da hensigten er en teambaseret organisation, så er du med til at præge udviklingen af inspektørteamet, og har derunder gode muligheder for personlig udvikling.

Løn og ansættelsesvilkår

Aflønning sker iht. gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Deltagelse i indsatsledervagt honoreres særskilt.

 

Din daglige arbejdsplads bliver med udgangspunkt på Næstved brandstation.

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter.

 

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte beredskabschef Henrik Nilsson på telefon 5578 7878 eller på mail: hjani@msbr.dk.

 

Ansøgning

Se stillingsopslag på Beredskabsinfo.dk og søg via påført link til Næstved Kommune

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau