Beredskabsinspektør søges

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning søger en beredskabsinspektør og en ny kollega til vores inspektørteam. Inspektørteamets opgaver spænder vidt over de generelle beredskabsopgaver i beredskabets 4 ejerkommuner og består hovedsagligt af myndighedsopgaver, forebyggelse samt det operative område.

Vi søger
Som udgangspunkt en person med faglige kompetencer indenfor det operative område, da vedkommende skal indgå i driften af vores 7 brandstationer i relation til brandfolk, køretøjer og materiel.
 
Derudover vil dine arbejdsopgaver være at finde under følgende områder:

  • brandsyn
  • brandteknisk byggesagsbehandling
  • godkendelse af større arrangementer samt lejlighedstilladelser
  • godkendelse og tilsyn med salg af fyrværkeri
  • beredskabsplanlægning
  • generel forebyggelse af brand, herunder gennemførelse af kampagner
  • deltagelse i løsning af teamets øvrige opgaver

Umiddelbart knytter der sig også til stillingen deltagelse i indsatsledervagten i en af vores 4 distrikter. Forholdet aftales nærmere med den rette ansøger.

Vi forventer
At du har gennemgået Beredskabsstyrelsens kurser i brandteknisk byggesagsbehandling og indsatsledelse. Tidligere ansættelse indenfor redningsberedskabet og herunder erfaring som indsatsleder vil være en fordel. Udover faglige kvalifikationer søger vi en medarbejder, som er fleksibel og serviceorienteret, og som positivt vil bidrage til samarbejdet og opgaveløsningen. Humoristisk sans og gode kollegiale egenskaber vægtes højt.

Vi tilbyder
Et spændende og afvekslende job med en høj grad af selvstændigt ansvar i et godt fagligt  miljø. Efter omorganisering den 1. november 2019 til en teambaseret organisation, så er du med til at præge udviklingen af inspektørteamet, og har derunder gode muligheder for personlig udvikling.

Relevant uddannelsesbevis skal vedhæftes.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Deltagelse i indsatsledervagt honoreres særskilt.
 
Din daglige arbejdsplads bliver med udgangspunkt på Næstved brandstation.
 
Tiltrædelse pr. 1. februar 2020 eller snarest derefter.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte beredskabschef Henrik Nilsson på telefon 5578 7878.

Ansøgningsfrist mandag den 9. december 2019.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 17. december 2019.
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
 
Du kan ansøge stillingen her : Beredskabsinspektør

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau