Deltids brandmænd

Her kan du læse om stillingen som deltids brandmand. Du finder en beskrivelse af hvilke forudsætninger der er til stillingen og hvordan man søger en stilling i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

For at blive deltids brandmand M/K, skal man være over 18 år.

Man skal være sund og rask og skal kunne stille med en lægeerklæring fra egen læge på, at brandmandsaspiranten kan tåle at arbejde hårdt under varme forhold og vurderes til psykisk, at kunne tåle de mentale udfordringer der også er ved at være brandmand.

Der skal kunne stilles med en civil straffeattest.

Det optimale er, at man både arbejder og bor tæt på Brandstationen,  (radius ca. 2,5 – 4 km. alt efter om man bor i byområde eller landområde) da der er en lovbestemt regel om, at brandbilerne skal kunne forlade brandstationen inder for 5 minutter efter alarmens modtagelse.

Dernæst skal arbejdsgiver give tilladelse til, at brandmanden kan forlade sin arbejdsplads ved udkald. Ligeledes skal familien og øvrige bagland være indstillet på at brandmanden er brandmand, med de udfordringer det giver i et almindeligt familieliv.

Brandmanden skal have lyst til at hjælpe andre mennesker i nød og samfundet i almindelighed, med at sikre og redde liv og værdier.

Han skal være indstillet på den tætte sociale relation, man automatisk får som en del af fællesskabet vagtholdet/stationen

 

Uddannelseskrav:

  • 12 timers førstehjælp (forudsættes gennemført inden ansættelse).
  • Grunduddannelse 37 timer (aften/weekend)   Hurtigst muligt efter ansættelse = kompetence:  kan være hjælper på brandudrykningen udvendig indsats. (tæller med som overtallig person på Brandudrykningen)
  • Funktionsuddannelse 148 timer (4 uger) aften/weekend/internat afsluttes med prøve. (6- 12 mdr. efter ansættelse) = kompetence: fuldt uddannet brandmand, som kan betjene en selvstændig plads på Brandudrykningen.

 

Der ydes løn under uddannelsen.

En Deltidsansat Brandmand tjener i gennemsnit  50.000 kr. – 100.000 kr. årligt alt efter vagtform og deltagelse i udrykninger

Vi mangler i MSBR i øjeblikket deltids brandmænd på stationerne i Herlufmagle, Fuglebjerg, Ringsted, Vordingborg og Næstved

 

Er du interesseret og vil du vide mere,  kan du kontakte os på 5578 7800 eller e-mail msbr@msbr.dk

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau